Snabbt & enkelt

Våra tjänster

Teknisk förvaltning

Vi kan ta hand om all service när det gäller fastighetsförvaltning eller anpassa en plan för ert behov.

Vår service består av:

 • Tillsyn
  Vi håller ordning på fastigheten för att i tid upptäcka sådant som kan behöva åtgärdas innan det blir större arbeten.
 • Skötsel
  Inre och yttre underhåll av fastighetens utrustning, städning, renhållning och trädgårdsskötsel.
 • Felavhjälpande
  Underhåll, akuta och planerade åtgärder.
  Även dygnet-runt-jour via vår jourtjänst.
 • Teknisk förvaltning
  Offertförfrågan, underhållsplan m m.
  Vi planerar och vidtar åtgärder som gör att fastigheten behåller sitt värde och sin funktion. Vi ser till att fastigheten är säker att vistas i samt att lagar och myndighetskrav följs.
 • Övrigt
  Uthyrning, besiktningar, överlåtelser m m.

Ekonomisk förvaltning

Vi underlättar för dig som kund genom att kunna erbjuda allt från den dagliga redovisningen, betalning av fakturor, hyror m m. Upprättande av rapporter, hantering av skatt, moms och bokslut m m.

Drift och skötsel

För att alla i fastigheten ska trivas och må bra krävs det att fastigheten är väl underhållen. Det är även viktigt att uppfylla alla lagkrav och att fastigheten ska behålla, eller på sikt, stiga i värde.

RL Fastighetsförvaltning hanterar löpande tillsyn och vi tar hand om din fastighet och ser till så att allt är i bästa tänkbara skick.

 • Daglig kontakt med hyresgäst och brukare
 • Trappstädning
 • Tillsyn och rondering
 • Markskötsel
 • Reparationer och ombyggnadsarbeten
 • Service av försörjningssystem
 • Periodiskt och löpande underhåll 
 • Felanmälan och jour

Telefonnummer för felanmälan, journummer, uppgift om förvaltare samt ägare finns anslaget i fastighetens entré.

Bostads- och hyresrättsjuridik

I ett långsiktigt och hållbart samhälle är det viktigt med en väl fungerande fastighetsmarknad, där fastighetsägare och bostadsrättsföreningar på marknadsmässiga villkor tillgodoser efterfrågan på bostäder och lokaler.

Myndigheter efterlyser ofta ett samhällsansvar från de parterna som agerar på bostadsmarknaden. För att på ett riktigt sätt möta och uppfylla de krav som ställs är det viktigt att veta och ta vara på sin rätt.

RL Fastighetsförvaltning kan därför tillhandahålla juridisk information och specialkompetens inom:

 • Bostads- och lokalhyresfrågor
 • Bostadsrätt
 • Hyres- och avtalstvister
 • Kommersiell hyresrätt
 • Hyressättningsärenden