Snabbt & enkelt

Hyresgästinformation

Välkommen som hyresgäst

Här följer information, trivselregler och ordningsregler.
Andrahandsuthyrning

Tillstånd krävs för andrahandsuthyrning. Andrahandsuthyrning får endast ske under beaktansvärda grunder t ex sambo provboende, tillfälligt arbete på annan ort utan pendlingsavstånd, studier på annan ort utan pendlingsavstånd, utlandsresa. En andrahandsuthyrning godkänns endast med 6 månader åt gången och max ett år totalt. Olovlig andrahandsuthyrning leder till uppsägning och förverkande av hyresrätten. Tänk på att det är alltid du som är förstahandshyresgäst som är ansvarig för både att hyran betalas och eventuella störningar och skador som kan uppkomma i lägenheten. Ska du åka utomlands krävs det att du uppger en person med namn och adress, som ska sköta dina hyresinbetalningar då det är du som är betalningsansvarig.

Kopia av andrahandskontrakt, ett brev som talar om varför och hur länge du vill hyra din lägenhet och eventuella studieintyg måste skickas till RL Fastighetsförvaltning på adressen:

RL Fastighetsförvaltning
Muskötgatan 4 B
254 66, Helsingborg

Uthyrningen får ej påbörjas förrän ett godkännande finns ifrån RL Fastighetsförvaltning AB.

Avflyttning

När hyrestiden har löpt ut skall du som hyresgäst senast påföjande dag lämna lägenheten och senast kl 12.00 den dagen hålla lägenheten tillgänglig för den som skall tillträda den. Infaller tillträdesdagen en söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton, skall det istället ske närmaste följande vardag. Lägenheten inkl förråd skall då vara tömd och avstädad, slutbesiktning skall ha bokats på telefonnummer 042-381810 mån-fre kl 09.30-10.30 innan nycklarna lämnas.

Städningen skall vara noggrann och princip skall en städfirma inte ha något att göra i lägenheten efteråt.

Badrum

Har ditt badrum ett badkar med kakling till brösthöjd eller högre? Dessa badrum är byggda under en tid då man badade istället för att duscha. Undvik därför att rikta duschmunstycket direkt mot väggen/kaklet.

Tänk på att du som hyresgäst har ett eget ansvar för att rensa i din golvbrunn under badkaret, skulle ett stopp uppstå och det är orsakat av oaktsamhet och dåligt rengjord golvbrunn kan du som hyresgäst bli debiterad för detta arbete. Om du tar bort ditt badkar tänk på att du då bör sätta en duschkabin då väggar och golv inte är byggda för att duscha rakt emot. Badkaret måste förvaras av hyresgästen för att återställas vid avflyttning.

Balkong / Altan

Hyresgästen ansvarar för renhållning av balkong eller altan som hör till lägenheten. Detta innebär bland annat att den skall hållas ren och fri från snö, is och naturmaterial såsom löv och kvistar etc. Finns en avrinningsbrunn och eventuellt utlopp skall detta rensas regelbundet så de fungerar som de ska. Grillning får inte förekomma på balkonger del på grund av brandrisk och även då det är störande för grannar.

Cyklar

Cyklar skall placeras på avsedda platser så att de inte står i vägen på t ex gångar och parkeringsytor eller framför entréer och dörrar. De får ej heller ställas i trapphus eller på loftgångar.

Eget målningsarbete

Vill du måla eller tapetsera i din lägenhet så skall du alltid kontakta din hyresvärd för att undvika återställnings- eller ersättningskrav vid avflyttning. Tänk på att arbetet måste vara fackmannamässigt utfört och att ditt färgval skall vara ljusa och neutrala färger. Fondväggar är godkänt utan ställer ett krav på återställning i samband med avflyttning.

Egna installationer

Skulle du vilja installera en tvättmaskin, diskmaskin i din lägenheter måste en behörig installatör användas. Kontakta fastighetsägaren innan installation påbörjas. Tänk också på att förvara eventuellt borttaget skåp tills avflyttning då detta skall återställas.

Elavtal

Glöm inte att teckna elavtal vid inflyttning och att säga upp det vid avflyttning.

Energispartips

Det finns många småsaker att tänka på för att spara energi och få bättre inomhusklimat i din lägenhet.

 • Duscha istället för att bada, låt inte kranen stå och rinna.
 • Frosta av kyl och frys ofta (hugg aldrig i isen, låt smälta).
 • Felanmäl droppande kranar och rinnande toalett.
 • Släck ljuset i rum som inte används.
 • Stäng av TV och radio som inte används.
 • Möblera inte framför element.
 • Vädra kort och effektivt med tvärdrag men se till att inte fönster och dörrar kan smälla igen och skadas.
 • Tvätta inte halva tvättmaskiner (dock ej heller överfulla)
 • Håll spisplattorna rena och använd bara helt plana kokkärl.
 • Undvika att skölja disk under rinnande vatten.
 • Låt maten kallna innan den sätts in i kyl/frys.
 • Håll ytterdörren stängd
Felanmälan & service

Personlig service ges varje helgfri måndag till fredag mellan kl 10.00-12.00 på 070-246 13 17.
Dygnet runt på mail felanmalan@rlfastighet.se eller via formuläret ”Felanmälan & service”.

Förbrukningsartiklar

Glödlampor, lysrör, glimtändare, säkringar, kolfilter till fläkt och liknande byter du själv.

Förråd

Hyresgäster som hyr lägenheter har ett tillhörande förråd antingen på vinden eller i källaren och du uppmanas att omedelbart i samband med inflyttning sätta dit hänglås för att undvika att någon annan sätter in saker och skräp. Vid avflyttning är det du som hyresgäst som ansvarar för att tillhörande förråd töms och städas.

Miljö-, och brandfarliga ämnen får inte förvaras i förråden, ej heller bensin/diesel drivna maskiner och fordon. Förvara värdeföremål i lägenheten. Kontrollera med ditt försäkringsbolag om du är osäker på vad som bör förvaras var.

Grillning

Kolgrillning på balkong är ej tillåten på grund av brandrisk och med hänsyn till dina grannar. Du får gärna ta ut grillen ytor kring huset men tänk på brandrisken och lämna inte grillen utan tillsyn. Glöm inte heller att städa undan efter dig när grillen kallnat.

Hemförsäkring

Har du inte hemförsäkring rekommenderar vi att du tecknar en. Ta kontakt med ett försäkringsbolag och diskutera fördelarna och den trygghet den för med sig (lösöre, ansvar, resor m m).

Husdjur

Du får ha husdjur men tänk på att vissa husdjur kräver tillstånd ifrån länsstyrelsen t ex vissa reptiler. Se dock till att de inte stör grannarna. Har du hund måste du alltid har den kopplad till och från lägenheten samt inom fastighetens område. Likaså måsta du ta upp efter den om den gör sina på behov på fastighetens område. Om hunden eller katten skulle råka göra sin behov på loftgång eller i trapphus, hiss är du som djurägare skyldig att städa upp efter ditt djur. Har du katt bör du skaffa en klösbräda så att den inte använder väggar och möbler att vässa klorna på (ersättningsskyldig).

Hushållssopor, grovsopor och skräp:

Hyran skall betalas i förskott senaste den sista bankdagen i månaden. Ange alltid OCR-numret på avin som referensnummer, t ex vid betalning via internet och datorbank.

Hyresinbetalning

Hyran skall betalas i förskott senaste den sista bankdagen i månaden. Ange alltid OCR-numret på avin som referensnummer, t ex vid betalning via internet och datorbank.

Hänsyn och grannar

Visa dina grannar hänsyn och respekt. Man får spela musik och ha fest då och då men ha ljudnivån rimligt hög och respektera att alla i trappan inte har fest samma kväll. Om man meddelar sina grannar i god tid innan man tänker ha en fest accepteras detta säkerligen bättre.

Ibland kan det dock vara svårt att själv uppfatta om man stör eller inte; om man upplever att någon stör kan man i första hand prata med sin granne för att lösa det på ett positivt sätt. Vid upprepade störningar eller andra incidenter som ej är acceptabla ber vi dig kontakta hyresvärden detta skall då vara skriftligt vad som händ när det skett och vem det gäller. Generellt gäller att det efter kl 22.00 skall det vara lugnt.

Eventuella blomlådor på balkonger sätts  upp på insidan av balkongen för att inte störa grannarna undertill. Skaka inte mattor eller dukar utanför balkongen så att det dammar eller skräpar ner hos någon annan via fönster eller balkong. Släng inte ut några cigarettfimpar via balkongen kan lätt hamna hos grannen under eller ner på marken med risk för brand.

Matning av fåglar

Fåglar kan vara trevliga men tyvärr så smutsar de ner och kan sprida ohyra/sjukdomar. Mata därför inte fåglar eller andra djur från fönster/balkonger eller på marken. Det blir skräpigt och överbliven mat lockar till sig ohyra och skadedjur såsom möss och råttor.

Meddelandeansvar

Som hyresgäst är du skyldig att omgående anmäla fel eller skada i lägenheten som ofördröjligen måste avhjälpas för att allvarlig olägenhet icke skall uppstå eller för att skada inte skall förvärras (exempelvis vattenläcka, stopp i avlopp, droppande element). Görs inte detta kan du bli skadeståndsskyldig.

Rapportera om du märker någon förändring i lägenheten eller om något ej fungerar som det ska. Likaså i gemensamma utrymme såsom tvättstuga, torkrum, mangelrum etc. Sätt gärna en lapp på maskin som anmälts så nästa hg ser att felet är anmält.

Nycklar

Samtliga erhållna nycklar vid tillträdet samt extra nycklar som gjorts under boendet skall återlämnas vid avflyttning. Om så ej sker debiteras kostnad för låsbyte.

Nyckelhämtning vid inflyttning kan ske varje vardag mellan kl 08:30 och 12:30 efter tidsbokning.

Ohyra och skadedjur

Om du för ohyra eller skadedjur i din lägenhet skall du kontakta och anmäla till Anticimex/Normor, det du kan behöva är vilket försäkringsbolag fastigheten är försäkrad i men då kan du ringa fastighetsägaren/förvaltarna och få veta detta. Bästa förebyggande åtgärd är att hålla rent från matrester såsom brödsmulor och socker, och att tvätta bort smutsavlagringar och tvålrester i badrum. Helt enkelt att regelbundet städa och hålla rent i sin lägenhet.

Parkering

I anslutning till ett flertal fastigheter finns det parkeringsplatser eller garage att hyra. Gå in på sidan Ledigt för att som om det finns några att hyra just på ditt område.

Hyr du parkeringsplats får du ej parkera på besöksparkeringar på området, du kan inte vara besökande till dig själv. Det är också väldigt viktigt att för att undvika p-bot ha  sitt parkeringstillstånd i framrutan på vänster sida.

Persienner

Hyresgästen ansvarar för underhåll och reparationer av persienner och liknande anordningar.

Stopp i vask/avlopp

Ibland kan det bli stopp i köksvask eller inne i badrum. Om vattnet börjar stiga är det mycket viktigt att OMEDELBART INFORMERA alla övriga hyresgäster i huset som bor ovanpå att INTE ANVÄNDA VASK/TOALETTEN ALLS FÖR ATT FÖRHINDRA ÖVERSVÄMNING. Vatten som spolas ner från en lägenhet ovanpå trycks nämligen upp genom vaskarna nedanför (i och med att där finns ett stopp i rören).

FELANMÄL OMGÅENDE. Notera att ansvaret för rengöring av avloppen till vask och golvbrunn fram till och med vattenlåsen vilar på hyresgästen. Kattsand (stoppar som cement), bomullspinnar, bindor, tamponger, blöjor m m får absolut inte spolas ner – orsakar stopp som debiteras hyresgäst (gäller även sk doftblock).

Stängda dörrar hindrar obehöriga

För att hindra obehöriga att ta sig in i fastigheten ber vi dig vara noga med att stänga dörrar bakom dig. Ställ aldrig dörrar obevakade och stäng och lås i möjligaste mån alltid källardörr och entrédörr. Om alla hjälps åt att komma ihåg detta förhindras brott. Det är tillfället som gör tjuven.

Trapphus och allmänna utrymmen

Det är ej tillåtet att ställa saker i trapphus och andra gemensamma utrymmen (källare, vind m m). Utrymmen måste hållas fria för räddningstjänsten, städpersonal och brevbärare/tidningsbud.

Tvättstuga

Tvättstugan är kanske det allra viktigaste gemensamma utrymmet där många goda grannkontakter skapas. Om alla hjälps åt att hålla rent och städar efter sig blir det mycket roligare att tvätta och det blir fler glada miner hos grannarna. Lämna tvättstugan så som du själv vill finna den i (dvs i avstädat och rent skick). Färgning av kläder i tvättmaskin är förbjudet då färgrester kan missfärga efterföljande kläder.

OBS!
Tvättning och torktumling av mattor och andra liknande stora tunga föremål är absolut förbjudet. Tvättmaskinerna är inte gjorda för denna typ av belastning och håller inte. respektera detta och utgå inte från att ”det går nog bra denna gången”. Om du noterat att någon bryter mot detta ber vi dig kontakta hyresvärden omedelbart.

Uppsägning

Uppsägning måste vara skriftlig och det ska tydligt framgå vem som säger upp vad man säger upp, fullständig adress. Glöm inte datering och alla kontraktshavares underskrifter (dvs är ni två som hyr lägenheten gemensamt måste ni båda skriva under uppsägningen). Uppsägningstiden är tre kalendermånader från närmaste månadsskifte framåt i tiden. Exempel: Om uppsägning görs den 12 februari skall du avflytta från lägenheten senast den 1 juni kl 12.00. Uppsägningen ska vara inne hos oss skriftligen senast den siste den månaden du ämnar säga upp lägenheten. Under uppsägningstiden är du är skyldig att visa din uppsagda lägenhet för eventuella nya hyresgäster som vi hänvisar att kontakta dig via telefon, därför är det viktigt att du/ni på uppsägningen skriver ett aktuellt telefonnummer som eventuella nya hyresgäster kan nå er.

Ingen egen annonsering om uthyrning är tillåten i några media.

Utelåst

Ansvaret för hantering av nycklar åligger fullt ut hyresgästen. Om du låser dig ute får du själv bekosta upplåsning. Var beredd att legitimera dig.

Ventilation

Se till att befintliga vädringsventiler är öppna för att få god cirkulation av luftflöde i lägenheten.

Visning av lägenhet

Om du har sagt upp ditt hyresavtal är du skyldig att låta visa lägenheten för nya hyresgäster på överenskommen tid.

Vårdnadsplikt och ansvar för sin lägenhet

Som hyresgäst är man skyldig att väl vårda sin lägenhet. Samtidigt har du som hyresgäst ansvar för all skada som uppkommer genom vållande eller genom vårdslöshet, eller försummelse av någon som hör till hushållet eller gästar, eller av annan som inrymts i lägenheten eller som där utför arbete för din räkning.

Under åren som lägenheten används förslits den och behöver med jämna mellanrum underhållas. Detta normala underhåll svarar hyresvärden för. Skador orsakade av hyresgästen och slitage som ligger utanför vad som betraktas normalt är ersättningskyldigt. Se vidare våra ”Skötselråd”, ”Kort sammanfattning”, ”Att tänka på vid avflyttning”.